Видео
School Book - Училищен дневник онлайн
Модерното училище
използва School Book

School Book е онлайн дневник на училището.

School Book подпомага:

  • лесно общуване между училище и родители
  • информираност за всички
  • споделяне на полезна и забавна информация
 
Видео