За учители
School Book - Училищен дневник онлайн
Модерното училище
използва School Book

School Book е онлайн дневник на училището.

School Book подпомага:

  • лесно общуване между училище и родители
  • информираност за всички
  • споделяне на полезна и забавна информация
 
За учители

За учителите и най-вече за класните ръководители School Boook е лесна, удобна и бърза форма на комуникация с родителите.

 

Попълвайки важни съобщения, оценки, отсъствия за учениците ви избягвате това те да забравят или умишлено да не споделят у дома информация.

 

Така ще оптимизирате комуникацията и отношенията си с родителите, ще изградите повече взаимно доверие и ще работите по-добре в името на децата!

 

Любопитни сте за подробности?