School Book - Училищен дневник онлайн
Модерното училище
използва School Book

School Book е онлайн дневник на училището.

School Book подпомага:

  • лесно общуване между училище и родители
  • информираност за всички
  • споделяне на полезна и забавна информация
 
Уникално предложение!

Ще получите достъп до подробна демо-версия и преференциалните ни ценови условия!

Любопитни сте за подробности?

родител учител директор

School Book е система за оптимизиране на онлайн комуникацията между училище, учители и родители.

Разработена е като система за лесен достъп през браузер, от всяка точка свързана с Интернет.

Качеството и актуалните възможности на School Book се гарантират от създателя й -
ABC Design & Communication